KẾT NỐI DOANH NGHIỆP BẰNG VIỆC TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

Tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, quy trình làm việc chặt chẽ sẽ tạo sự kết nối xuyên suốt doanh nghiệp. Ngược lại, khi quy trình làm việc lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, sự kết nối cũng giảm. Để xây dựng được quy trình làm việc chặt chẽ, doanh nghiệp cần quan tâm đến hai yếu tố con người và hệ thống. Những vấn đề phát sinh có thể giải quyết được bằng kỷ luật và sự giám sát nhưng chúng có thể tốn kém nhiều thời gian và chi phí. Thay vào đó, khi doanh nghiệp hướng đến tự động hoá có thể dễ dàng loại bỏ những khó khăn trên.

Tự động hóa quy trình tạo ra sự kết nối mạnh mẽ trong doanh nghiệp

1. Tự động hóa quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc có thể được hiểu là việc áp dụng các giải pháp công nghệ bao gồm các công cụ và tính năng giúp các doanh nghiệp tập trung cơ sở dữ liệu và thực hiện tự động các tác vụ thủ công để đạt hiệu quả và độ chính xác cao. Tự động hoá bao gồm chuỗi các hoạt động thiết kế, thực thi và chuyển đổi tự động các quy trình dựa trên các quy tắc chung của doanh nghiệp. Trong đó các tác vụ, dữ liệu được định tuyến trên hệ thống dùng chung,

Mục tiêu cuối cùng của việc triển khai hệ thống tự động hóa quy trình làm việc của doanh nghiệp là giảm bớt những thao tác thủ công và hướng đội ngũ nhân sự tạo ra nhiều giá trị hơn. Bằng cách tạo ra một kho lưu trữ trung tâm cho toàn bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tự động hóa quy trình làm việc đảm bảo truy cập từ xa và kịp thời các dữ liệu quan trọng, tăng năng suất và mang lại nhiều doanh thu hơn cho doanh nghiệp. Nói một cách đơn giản hơn, tự động hóa quy trình làm việc là giải pháp tăng trưởng kinh doanh đầu cuối.

Tự động hóa quy trình làm việc mang lại nhiều lợi ích về mặt chi phí và kết nối doanh nghiệp

2. Kết nối con người

Kết nối con người là một trong những lợi ích chính của việc áp dụng hệ thống tự động hóa quy trình làm việc. Sự hợp tác giữa các bộ phận là một khía cạnh cốt yếu và quan trọng của một chuỗi hoạt động nội bộ. Nhờ vào các nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện như ERP, việc hợp lý hóa quá trình cộng tác giữa nhân viên có thể thực hiện dễ dàng bằng cách cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào dữ liệu khi họ cần. 

Sự tích hợp chặt chẽ của các hệ thống dữ liệu cho phép các thông tin nội bộ của doanh nghiệp được trình bày và truyền đạt một cách rõ ràng và nhanh chóng trong toàn công ty. Điều này dẫn đến sự phối hợp và cộng tác tốt hơn giữa các phòng ban; sau đó dẫn đến tăng năng suất cho doanh nghiệp.

Hệ thống tự động hóa quy trình duy trì tất cả các dữ liệu quan trọng như danh sách nhà cung cấp, hóa đơn nguyên vật liệu, quy trình hoạt động và các dữ liệu khác,... Tất cả các thành viên trong các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp đều có thể truy cập để tạo sự nhất quán và phối hợp trong các quy trình làm việc; tiết kiệm thời gian và chi phí.

3. Kết nối quy trình

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phát triển mạnh nhờ sự hợp tác và hệ thống tự động hóa quy trình giúp việc này trở nên dễ dàng. Dữ liệu được tập trung cho phép sử dụng hợp tác dẫn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ một cách hợp lý. Bạn có thể theo dõi các quy trình giữa các phòng ban với hiệu quả tối đa. Trong vai trò là nhà quản trị, điều quan trọng nhất là có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh tại bất kỳ thời điểm nào và đây là điều mà hệ thống ERP có thể mang lại cho bạn.

Hệ thống ERP cho phép nhà quản trị theo dõi và tối ưu quy trình làm việc giữa các phòng ban

4. Kết nối hệ thống

Hệ thống tự động hóa quy trình rất quan trọng để quản lý doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, hệ thống này quan trọng như nguồn điện duy trì hoạt động của hệ thống cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.

Giải pháp ERP đám mây giúp doanh nghiệp thay vì sử dụng một hoặc nhiều máy chủ vật lý với chi phí tốn kém về hạ tầng, phần cứng và nhân lực quản trị bằng việc sử dụng tài nguyên được ảo hóa thông qua môi trường Internet. ERP đám mây sẽ làm thay đổi cách thức lưu trữ, chia sẻ, xử lý và bảo mật dữ liệu.


Kết nối doanh nghiệp bằng tự động hóa quy trình thông qua giải pháp ERP thúc đẩy tối ưu hoá hiệu quả vận hành, cải thiện năng suất, giảm chi phí và hợp lý hóa các quy trình làm việc. Đây là những lợi ích mà XBOSS-ERP. Các nhà quản trị có thể đưa ra các dự báo chính xác dựa trên các báo cáo được lập, giảm thiểu sai sót do con người và tự động hoá doanh nghiệp.

Để có những trải nghiệm tốt nhất, hãy liên hệ với XBOSS