Construction solution

RESOURCES PLANNING SOLUTION FOR CONSTRUCTION BUSINESS

Các doanh nghiệp xây dựng luôn phải làm việc với nhiều đối tác bên ngoài nên thường xuyên gặp phải các thách thức liên quan đến hoạch định kế hoạch sử dụng nguồn lực tối ưu hay quản lý chặt chẽ tiến độ dự án. Để cải tiến hiệu quả vận hành, doanh nghiệp cần một giải pháp công nghệ toàn diện. XBOSS-ERP với những tính năng được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực xây dựng có khả năng giúp chủ đầu tư và nhà thầu chính dễ dàng theo dõi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kết nối xuyên suốt các phòng ban, từ đó kiểm soát chặt chẽ và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất thi công. 

Please contact us for more experiences using the XBOSS ERP now.